• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Mila İnşaata Hoş Geldiniz

"Geleceğin inşaası, Geçmişi anlamakla başlar"

Mimarlık

Mimarlık “insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere fiziksel çevrenin düzenlenmesi”, mekân düzenleme sanatı ve bilimidir.

Proje

Proje; düşünülüp tasarlanmış şey, tasarı, tasarım… Tasarım, varlık-mekân ilişkisini kurmakla başlar. Planla profesyonelleşir. Tasarım bilginin neticesi, estetiğin zarif çizgisidir.

Cami Projeleri

Şehrin siluetini oluşturan binalar, oraya ait kültürel kimlik kodlarını ele verirler. Bir başka deyişle; şehrin silueti, o yerin üç boyutlu bir manifestosudur.

İnşaat

İnşaat İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür.

Dış Cephe Kaplamaları

Özellikle günümüzde binaların estetik görünümleri ve ısıl yalıtımları için birçok kaplama teknolojisi bulunmaktadır.

Mila - Değerlerimiz

Çeyrek Asırlık Tecrübe

Mila İnşaat, çalışan ve ortaklarının kendisiyle iftihar edebileceği bir kurum olmak için, tüm faaliyet süreçlerinde ahlâk ve inanç ilkeleri temeline oturan kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder.

İnsan ve Çevreyi Muhafaza

Mila İnşaat, mensubu olduğu inanç ve kültürel kodlarından beslenen evrensel insan haklarına uygun faaliyetlerde bulunmayı bir vazife telakki eder.

Ahlaki ve İlkeli Duruş

Mila İnşaat tüm iş süreçlerinde iş ahlâkı doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı ilke edinmiştir.

Devam Eden Son Projelerimiz

Mila İnşaat olarak devam eden son 3 projemizi
aşağıda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Kartal Soğanlık Camii, Meydan ve Zeminaltı Otopark Projesi

Kartal Soğanlık Camii, Meydan ve Zeminaltı Otopark Projesi

Tarih: 2016

Cami, Kur’an Kursu, Taziye Evi, Din Görevlileri Konutu, 128 oto kapasiteli Zemin altı İki Katlı Otoparkı ve şehir meydanından müteşekkil 7.085,16 m2 yüzölçümlü alan üzerine inşaa edilecek küllîye; 13.257 m2 toplam kapalı alanı, avlu ve bodrum kat dahil 8.165 kişilik cami cemaat kapasitesiyle yörenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır.

SELÇUKLU EVLERİ

Selçuklu Evleri

Tarih: 2014

Selçuklu mimari motiflerinin Osmanlı konut mimarisiyle mezcedilerek oluşturulan sentez, geniş saçakları, geleneksel Türk motif ve çinileriyle bütünleşerek geçmişle günümüz arasında köprü kuruyor.. Taş kaplı taklı kapısı binanın Selçuklu tarzını daha girişte öne çıkarıyor…

KAĞITHANE SULTAN MELİK CAMİÎ

Kağıthane Sultan Melik Camii

Tarih: 2016

2.297 m2 arsa üzerine inşaa edilecek cami ve müştemilatlarının toplam kapalı alanı 1.733,67 m2, bodrum ve mahfil katıyla birlikte1.421 kişi cemaat kapasitelidir. Erken dönem Osmanlı Mimarisindeki dış cephelerde çini kullanma geleneği, pencere üstlerindeki çini kaplamalarla yeniden canlandırılmıştır.

İletişime Geç

885

Tamamlanan
Proje

990

Mutlu
Müşteri

101

Devam Eden
Proje

4303

Fiyat
Teklifi

Son Projelerimiz

Mila İnşaat olarak en son gerçekleştirdiğimiz
Cami, İnşaat, Dekorasyon, Doğaltaş projelerimizden bazıları..

Projelerimiz

Projelerimizden bazılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Müşteri Yorumları

Mila Mimarlık ile çalışırken, projelerini mimari geçmişimizden güç alarak yeni bir yorumla tasarlaması,
özgünlükten taviz verilmeden artı değer katabilmesi onun kurumsal başarısının ispatıdır.

Yaşar Altun

İnş.Müh. 2 nolu Proje Müdürü
Emlak Konut GYO A.Ş.

Mila İnşaatı tanıyalı uzun yıllar oldu. 2005 yılında kendileri ile uygulamalı bir projede beraber çalıştım ve mimari projelerinden,
çalışanlarından ve iş takibinden çok memnun kaldım.
Hiç unutamadığım bir anım, gece yapılması gereken bir iş için 7 ayrı meslek grubunu
bir araya getirerek başlarında bizzat kendisi bulunarak sorunumu çözmeleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir.
Yapacağım yeni projede kendileriyle çalışmayı gönülden arzuluyorum.
En kısa zamanda buluşma temennisi ile Mila ailesİ.

Kerim Düzcan

Genel Müdür
Konak Gıda Turizm İnşaat Ve Reklamcılık

Mila inşaat ile çalışmak gerçekten çok keyifli. İnsan kendini evinde gibi hissediyor.
İyi yetişmiş tecrübeli bir ekibi var. Çok yönlüler… Modern mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde uzmanlar…
Dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmayı öneriyorlar. Yaptıkları projelerde komşuluk ilişkilerinden trafiğe kadar her konuda çevreye duyarlılar.
Sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorlar. Mimarlar odasından belediyelere,
çevre ve şehircilik bakanlığına kadar her yere ulaşıp yapılan hataları ve kendi çözüm önerilerini çekinmeden söylüyorlar.
Mila inşaat gibi firmaların var olması geleceğe ümitle bakmamıza sebep oluyor.

Bülent Koçak

Mütevelli Heyet Başkanı
Özgür Vakfı