Mimarlık

Müteahhitlik

  • Cami
  • Konut, Ofis ve Yönetim Binaları
  • Abidevî Binalar(saat kulesi, taklı kapı, meydan çeşmesi)
  • Geleneksel Mimari Uygulamaları
  • Kamu ve Özel Sektör Binaları Yapım ve Yenilemeleri
  • Meydan Düzenleme ve Peyzaj

Müteahhit veya Yüklenici veya Üstenci sözleşme ile yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kişiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya tüzel kişilerle özdeşleştirilmektedir.

Taahhütte bulunan kişi veya kimse anlamına gelen müteahhit, belirli bir bedel karşılığında başkasının istediği bir (işin) inşaat ve onarma işinin yapımını, kendi nam ve hesabına üstlenen gerçek veya tüzel kişidir. Devlet İhale Kanunu uygulamasında müteahhit, “üzerine ihale yapılan istekli veya istekliler” olarak tanımlanmıştır.

Yüklenici olarak da ifade edilebilen bu kişiler bir işin yapımını tek başlarına üstlenebilecekleri gibi, diğer yurt içi ve yurt yüklenicilerle birlikte işin yapımını üstelenebilirler. Özellikle yapımında ileri teknoloji, uzmanlık, teknik bilgi ve büyük sermaye gerektiren baraj, havaalanı, liman, otoyol gibi büyük inşaatların yapımında bir araya gelerek İş ortaklığı-Ortak girişim- Konsorsiyum adı verilen ortaklıklar oluşturdukları görülmektedir.

Mila Müteahhitlik Hizmeti Hakkında Bilgi Alın

Müşteri Yorumları

Mila Mimarlık ile çalışırken, projelerini mimari geçmişimizden güç alarak yeni bir yorumla tasarlaması,
özgünlükten taviz verilmeden artı değer katabilmesi onun kurumsal başarısının ispatıdır.

Yaşar Altun

İnş.Müh. 2 nolu Proje Müdürü
Emlak Konut GYO A.Ş.

Mila İnşaatı tanıyalı uzun yıllar oldu. 2005 yılında kendileri ile uygulamalı bir projede beraber çalıştım ve mimari projelerinden,
çalışanlarından ve iş takibinden çok memnun kaldım.
Hiç unutamadığım bir anım, gece yapılması gereken bir iş için 7 ayrı meslek grubunu
bir araya getirerek başlarında bizzat kendisi bulunarak sorunumu çözmeleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir.
Yapacağım yeni projede kendileriyle çalışmayı gönülden arzuluyorum.
En kısa zamanda buluşma temennisi ile Mila ailesİ.

Kerim Düzcan

Genel Müdür
Konak Gıda Turizm İnşaat Ve Reklamcılık

Mila inşaat ile çalışmak gerçekten çok keyifli. İnsan kendini evinde gibi hissediyor.
İyi yetişmiş tecrübeli bir ekibi var. Çok yönlüler… Modern mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde uzmanlar…
Dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmayı öneriyorlar. Yaptıkları projelerde komşuluk ilişkilerinden trafiğe kadar her konuda çevreye duyarlılar.
Sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorlar. Mimarlar odasından belediyelere,
çevre ve şehircilik bakanlığına kadar her yere ulaşıp yapılan hataları ve kendi çözüm önerilerini çekinmeden söylüyorlar.
Mila inşaat gibi firmaların var olması geleceğe ümitle bakmamıza sebep oluyor.

Bülent Koçak

Mütevelli Heyet Başkanı
Özgür Vakfı