KARTAL SOĞANLIK CAMİÎ, MEYDAN VE ZEMİNALTI OTOPARK PROJESİ

 Cami, Kur’an Kursu, Taziye Evi, Din Görevlileri Konutu, 128 oto kapasiteli Zemin altı İki Katlı Otoparkı ve şehir meydanından müteşekkil 7.085 ,16 m2 yüzölçümlü alan üzerine inşaa edilecek küllîye; 13.257 m2 toplam kapalı alanı, avlu ve bodrum kat dahil 8.165 kişilik cami cemaat kapasitesiyle yörenin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır.

Cami genel hatlarıyla Klasik Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanmış olup, bina bir ana kubbe ve çevresinde dört yarım kubbe(eksedra) ile dört ağırlık kulesi ile ana kitle dört köşesinde dört küçük kubbe ile örtülmüştür.

Giriş yönünde kademeli yükselen saçak ve kubbe-tonoz örtüler davetkâr bir cephe hedeflenmiştir. İki yan cephede zeminde revaklar ile kademeli yükselen üstte ahşap kaplamalı cumbalı-payandalı çatılı mahfil katı ile bir yandan bina kitlesinin taş/ahşap kompozisyonu dengelenirken, öte yandan duvar etkisi azaltılmıştır. Kıble duvarında da mihrap nişinin oluşturduğu kademe ile nispetsiz yükseklik etkisi azaltılmıştır.

Caminin mahfil katındaki cumba pencereleri ve ahşap kaplamalar ile sosyal kültürel tesislerin cephesindeki ahşap kaplamalı cumbalar, payandalar külliyenin ortak mimari tarzını yansıtmaktadır.

Minarelerde ise kaideden gövdeye geçiş Selçuklu Kümbet Mimarisindeki Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Külah ve alem son dönem Osmanlı mimarisindeki formları hatırlatmaktadır.

Minare kaidesi üzerinde ve iki yan cephede yer alan boy pencerelerle projeye güncel yorumlar katılmıştır.

Planda park alanı olarak ayrılan ve altında zemin altı otopark yer alan meydan üzerinde cami avlusundakilerle aynı mimari tarzda sekizgen merdiven kuleleri ve asansör kulesi yer almaktadır.

Planda sosyal-kültürel tesisler olarak ayrılan yerde; ; “Taziye Evi”, “Kur’an Kursu” ve “Din Görevlileri Konutu” öngörülmüştür.

Binaların ortak mimari tarzı, ahşap kaplamalı cumbalar, tip pencereler, bursa kemerli giriş ve balkonlar, ahşap payandalar, ahşap balkon korkulukları, gül bezekler, geniş çatı saçakları, prekast cephe motifleri ve simetrik cephelerden oluşmaktadır.

Tüm binalar camiye uzak yerleştirilmekle birlikte silueti olumsuz etkilememesi açısından itifa alçak tutularak 3 katlı olarak öngörülmüştür.

Müşteri Yorumları

Mila Mimarlık ile çalışırken, projelerini mimari geçmişimizden güç alarak yeni bir yorumla tasarlaması,
özgünlükten taviz verilmeden artı değer katabilmesi onun kurumsal başarısının ispatıdır.

Yaşar Altun

İnş.Müh. 2 nolu Proje Müdürü
Emlak Konut GYO A.Ş.

Mila İnşaatı tanıyalı uzun yıllar oldu. 2005 yılında kendileri ile uygulamalı bir projede beraber çalıştım ve mimari projelerinden,
çalışanlarından ve iş takibinden çok memnun kaldım.
Hiç unutamadığım bir anım, gece yapılması gereken bir iş için 7 ayrı meslek grubunu
bir araya getirerek başlarında bizzat kendisi bulunarak sorunumu çözmeleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir.
Yapacağım yeni projede kendileriyle çalışmayı gönülden arzuluyorum.
En kısa zamanda buluşma temennisi ile Mila ailesİ.

Kerim Düzcan

Genel Müdür
Konak Gıda Turizm İnşaat Ve Reklamcılık

Mila inşaat ile çalışmak gerçekten çok keyifli. İnsan kendini evinde gibi hissediyor.
İyi yetişmiş tecrübeli bir ekibi var. Çok yönlüler… Modern mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde uzmanlar…
Dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmayı öneriyorlar. Yaptıkları projelerde komşuluk ilişkilerinden trafiğe kadar her konuda çevreye duyarlılar.
Sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorlar. Mimarlar odasından belediyelere,
çevre ve şehircilik bakanlığına kadar her yere ulaşıp yapılan hataları ve kendi çözüm önerilerini çekinmeden söylüyorlar.
Mila inşaat gibi firmaların var olması geleceğe ümitle bakmamıza sebep oluyor.

Bülent Koçak

Mütevelli Heyet Başkanı
Özgür Vakfı